cockerill sambre charleroi

COCKERILL SAMBRE,CHARLEROI

Giesshalle, Casting house.

back