Huta Bobrek, Bytom

Huta Bobrek, Bytom

 Kokerei, Coking plant.

back