Huta Bobrek, Bytom

Huta Bobrek, Bytom

Hochofen, Blast furnace.

back